Privacy voorwaarden

 

a. Persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de Zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

b. Wat doen wij met uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij sturen u als relatie periodiek een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelen binnen de Zwemschool. Uw gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem (Splash) om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

c. Akkoord: Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’.

d. Hoelang bewaren wij uw gegevens? Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem.

e. Aanpassen privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

f. Heeft u vragen of een klacht? Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@zwemschoolallesisanders.nl

Vragen? App ons gerust.
Scan de code